lev livet fullt ut

Scrolla för svensk text


Live your life fully – workshop


  • What does it mean to you right now, to live your life fully?
  • What is the strength in what you do?
  • What is the most efficient way for you?


Through meditation, conversation and exercises, you´ll be assisted in your understanding and in the progress of your own personal development. You will learn simple ways that you can use in your everyday life with the aim to reduce stress and become more aware of how you can use your whole capacity to create what you want and to fully be who you are.


Lev livet fullt ut – workshop


  • Vad innebär det för dig just nu att leva livet full ut?
  • Vad är styrkan i det du gör?
  • Vad är effektivast för dig?


Genom meditation, samtal och övningar får du hjälp att förstå och komma vidare i din egen personliga utveckling. Du lär dig enkla redskap som du kan använda i din vardag med syfte att minska stress och bli mer medveten om hur du kan använda din hela kapacitet för att skapa det du vill och vara den du är fullt ut.


"Friheten finns i ditt inre"

Hanne Svensson  |  Mobil: 0704–373307  |  E-post: hanne@befreenow.se  |  Hemsida: www.befreenow.se