djupterapeutiska tekniker

Scrolla för svensk text


Deep therapeutic techniques: training

Previous Training:

Some kind of therapeutic training.


For those of you who want to increase your understanding and knowledge of how you can help yourself and your clients on a deeper level. You will learn simple techniques which will make you more efficient and increase your ability of how to help your clients to reach a higher degree of health, harmony and personal development. You´ll get the opportunity to work with your own pre concieved ideas or illusions that troubles your life today. The healing of deeply rooted illusions and unconcious wounds and traumas leads to personal and spiritual development and transformation.


You will learn how to guide your client to get in contact with her/his breathing and the wisdom of the body, so that unconcious wounds, traumas and illusions will surface. You will learn how to help the client to release and let go of her/his traumas. The release will give the client insights and increased access to her/his resources and spirituality.


To work with deep therapeutical techniques is about understanding that everything is interconnected. your breathing, your body, your soul and your thoughts affect one another, and when you can let go and just be present in a therapeutical session, everything that you and the client needs is there. The feelings, words and truths that lead up to a release are there. When the understanding is there, you let go and let what needs to happen, happen for the client. It´s a process that goes hand in hand with your own process.
Se aktuella datum under Aktuellt.


Djupterapeutiska tekniker, utbildning


Förkunskaper:

Någon form av terapeutisk utbildning.


För dig som vill öka dina förståelse och kunskap om hur du kan hjälpa dig själv och dina klienter på en djupare nivå. Du lär dig enkla tekniker som ökar din effektivitet och förmåga att hjälpa dina klienter att uppnå högre grad av hälsa, harmoni och personlig utveckling. Du får möjlighet att bearbeta egna föreställningar, trauma som stör ditt liv idag. Läkning av djupa föreställningar, omedvetna sår och trauma leder till personlig och andlig utveckling.


Du lär dig leda klienten i kontakt med sin andning och kroppens visdom så att omedvetna sår, trauma och föreställningar kommer upp till ytan. Du lär dig att hjälpa klienten att förlösa sina trauma. Förlösningen ger klienten insikter och ökad tillgång till sina resurser och sin egen andlighet. Att arbeta med djupterapeutiska tekniker handlar om att förstå att allt är en helhet. Andning, kropp, själ och tankar påverkar varandra och när du kan släppa taget och bara vara närvarande i en behandling så finns allt där som du och klienten behöver. De känslor, ord och sanningar som leder fram till förlösning finns där. När förståelsen finnas där behöver du släppa taget och låta det ske som behöver ske för klienten. En process som går hand i hand med din egen utveckling.


Vi arbetar med det inre barnet och andra delpersonligheter och mycket mer.


Kontakta mig på mail eller per telefon om du vill veta mer.


"Friheten finns i ditt inre"

Hanne Svensson  |  Mobil: 0704–373307  |  E-post: hanne@befreenow.se  |  Hemsida: www.befreenow.se